managerlogo
Didier Van Speybroeck

DATUM : MAART 2016

Hoe software en infrastructuur voedingsmiddelen
helpen traceren

Traceerbaarheid van voedingsmiddelen betekent ook beschikbaarheid van informatie. Opgepast: cloud verzekert niet altijd beschikbaarheid!
Zowel de noodzaak, het nut als het verplichte karakter van traceerbaarheid is al geruime tijd doorgedrongen in de voedingssector.
Diverse softwareleveranciers bieden hier oplossingen voor. We mogen evenwel niet vergeten dat deze gegevens ook snel geraadpleegd moeten kunnen worden. We gaan hieronder dan ook kort in op de basisprincipes van traceerbaarheid zoals we die ook terugvinden bij de overheid, de timings die het federaal agentschap voor veiligheid van de voedselketen (FAVV) oplegt en wat dit betekent voor uw informaticasystemen.

Traceerbaarheid is de mogelijkheid om een product in alle stadia van de productie, verwerking en distributie te traceren en te volgen.
Het is één van de middelen om risico’s te beheren, en laat toe om:
voedingsmiddelen die (vermoedelijk) een gevaar voor de gezondheid inhouden, efficiënter terug te roepen; doelgerichte en gedetailleerde informatie over deze producten aan de consument aan te bieden;
nuttige gegevens te bezorgen aan de instanties die het probleem onderzoeken (bijvoorbeeld over de betrokken bedrijven, de oorzaak van de besmetting, de maatregelen die genomen moeten worden, …).
De traceerbaarheid van voedingsmiddelen bestaat uit drie grote stadia:
– traceerbaarheid ‘in’ bij binnenkomst van producten in een voedingsmiddelenbedrijf;
– interne traceerbaarheid: ook binnen het bedrijf moet de traceerbaarheid worden behouden;
– traceerbaarheid ‘out’ bij het vertrek van de producten, zodat ze ook op hun nieuwe bestemming kunnen worden opgespoord.

De overheid legt op dat, op vraag van het FAVV per vestigingseenheid, de hoofdtraceringsgegevens zoals de herkomst, de aard en de
datum binnen één tot enkele uren voorgelegd worden en de detailgegevens binnen vier tot 24 uur, in functie van de aanvraagperiode.
Software en infrastructuur moeten hierin kunnen volgen. Met Silicon hebben we in beide materies een ruime ervaring, maar vaak stellen we bij nieuwe klanten vast dat hun infrastructuur een zwakke schakel is die aangepakt moet worden. Niet elke cloudoplossing voldoet aan de vereisten van redundantie en soms neemt het terug beschikbaar maken van data daardoor meerdere dagen in beslag. Zowel bij een lokale, cloud- als hybride infrastructuur is de boodschap de mogelijke uitval in kaart te brengen en een back-up te
voorzien. Silicon voert onafhankelijke audits uit op deze zaken, maar zorgt ook voor (her)aanleg.